site design templates

Mobirise

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Sporządzanie map do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej.


Pomiary realizacyjne:
- wytyczanie budynków i budowli,
- wytyczanie sieci uzbrojenia terenu.


Powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu.


Pomiary powierzchni lokali. 

Kompleksowa obsługa geodezyjna obiektów kubaturowych i liniowych.

Opracowanie geodezyjne planu realizacyjnego inwestycji.


Zakladanie ralizacyjnej osnowy sytuacyjno - wysokościowej, reperów roboczych, kontrolnych itp. 


Geodezyjne tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia technicznego terenu - pomiary realizacyjne 


Geodezyjną obsługę procesu budowlanego w toku budowy i montażu obiektów budowlanych. 


Inwentaryzacje zrealizowanych obiektów budowlanych. 

Prace geodezyjno-prawne


Rozgraniczenia


Podziały nieruchomości


Wznowienie punktów granicznych


Ustalenia granic nieruchomości


Wykazy synchronizacyjne


Mapy służebności gruntowych


Jesteśmy firmą geodezyjną posiadającą wykwalifikowaną kadrę, przez lata zdobywającą doświadczenie podczas realizacji wielu prac geodezyjnych.

Gwarantujemy rzetelność oraz profesjonalne podejście do każdego klienta. Powierzone Nam zadania zawsze realizujemy terminowo.

Nasze usługi oferujemy na terenie Polski południowej (województwo małopolskie) oraz centralnej (województwo łódzkie).

Dane firmy

GeoCare s.c.
Ł. Góral D.Czernek-Zaczyńska
ul. Kielecka 2 Kraków
NIP: 675-15-30-233
Email: biuro@geocare.pl

Obsługa inwestycji 

Łukasz Góral 
Telefon: +48 515 238 186
Email:lukasz.goral@geocare.pl

Prace prawne

Dorota Czernek-Zaczyńska
Telefon: +48 698 627 311
Email:dorota.czernek@geocare.pl